รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ 2560 "โครงการตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพระบรมโกศ" ระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2560

วันที่ลงข่าว : 07/06/2560 14:37:49
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 219 คน


* ไม่มีภาพ *