รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

         เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีท่านประทิม โกษาแสง นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ และมีนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรม โชว์เครื่องบินเล็ก, เครื่องร่อนร่มบินพาลามอร์เตอร์, เครื่องเล่นสไลเดอร์ , สปริงบอร์ด , จับสลากรางวัล,การมอบทุนการศึกษา, การแจกขนมให้กับเด็กที่มาร่วมงาน, ซุ้มอาหาร,ซุ้มขนม, ซุ้มเครื่องดื่ม, ซุ้มเกมต่าง ๆ และมีการสนับสนับกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก อาทิ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อำเภอวาริชภูมิ ได้จัดกิจกรรม การทำปูนปลาสเตอร์/ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดซุ้มเกมต่างๆ  /โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้จัดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับการเตรียมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านผักตบ, โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ, โรงเรียนบ้านนาบ่อ, โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ การจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองมีระเบียบวินัยตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีความสามัคคี และร่วมกิจกรรมกับคนอื่นได้

 

วันที่ลงข่าว : 11/01/2559 14:30:23
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 275 คน