รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน

วันที่ลงข่าว : 26/06/2560 15:38:05
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 172 คน