รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» นายดำเนิน สอนไชยา ประธานอนุกรรมการพร้อมคณะอนุกรรมการกองทุนดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลปลาโหลได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการให้บริการด้านสาธารณสุขเพื่อการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายดำเนิน สอนไชยา ประธานอนุกรรมการพร้อมคณะอนุกรรมการกองทุนดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลปลาโหลได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการให้บริการด้านสาธารณสุขเพื่อการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 120 คน เป็นเงิน 720,000 บาท

วันที่ลงข่าว : 22/02/2566 10:45:59
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 99 คน