รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการวัยรุ่น วัยใส ร่วมใจป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการวัยรุ่น วัยใส ร่วมใจป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมขึ้น ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรผู้มีความสามารถ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาโหล นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จากโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จำนวน 50 คน

วันที่ลงข่าว : 18/07/2560 14:32:53
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 226 คน