รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพและบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน "ส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและเยาวชน"

ในวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพและบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน "ส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและเยาวชน" ณ โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 9 และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และน้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกินพอเเพียว 3 ห่วง เงื่อนไข ซึ่งจะเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตให้สังคมไทยเกิดความสงบสุข นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 24/07/2560 10:57:42
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 176 คน


* ไม่มีภาพ *