รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» งานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

            วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมงานรัฐพิธี  ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วย  ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

           เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดสระแก้ววารีราม

           เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ลงข่าว : 25/05/2566 10:01:53
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 47 คน