รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องให้ใช้หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2566 สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องให้ใช้หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2566 สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560


ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 26/05/2566 14:20:18
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 56 คน


* ไม่มีภาพ *