รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการผู้ดูแลคนพิการและองค์กรเครือข่ายคนพิการจังหวัดสกลนคร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการผู้ดูแลคนพิการและองค์กรเครือข่ายคนพิการจังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพอาชีพคนพิการ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ณ วัดโนนฤษี บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายปรีดา เจริญชัย ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 26/05/2566 15:15:52
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 44 คน