รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย สำนักปลัด ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  "กิจกรรมอบรมเยาวชนต้นกล้า ต้านยาเสพติด" ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ลงข่าว : 26/07/2560 16:19:42
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 196 คน