รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ตรวจการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านผักตบ-บ้านหนองลาด

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านผักตบ-บ้านหนองลาด ความก้าวหน้าโครงการ 80% ของโครงการแล้ว

วันที่ลงข่าว : 08/08/2560 16:31:03
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 212 คน