รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ตรวจงานการก่อสร้างถนนคสล. บ้านผักตบ หมู่ 16 และ บ้านไฮ่ ม.5 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดย นายณรงค์ศักดิ์  มหาราต ผู้อำนวยการกองช่าง และนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจงานการก่อสร้างถนนคสล. บ้านผักตบ หมู่ 16 และ บ้านไฮ่ ม.5  ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ลงข่าว : 15/08/2560 16:20:35
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 183 คน