รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ และ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน พร้อมทั้งสร้างทัศนคติแนวความคิดและจิตสำนึกแก่นักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ลงข่าว : 17/08/2560 11:34:53
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 208 คน