รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทศบาลตำบลปลาโหล ณ เทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ 4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดงาน และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งมีกิจกรรมการปั่นจักรยาน ระยะทาง 20 กิโลเมตร /การวิ่ง 3 กิโลเมตร / และการวิ่ง 5 กิโลเมตร

วันที่ลงข่าว : 19/08/2560 14:01:07
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 175 คน