รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ท่านศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะที่ใช้ในการการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกวิธีและทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่กับชุมชนและครอบครัวอย่างมีความสุข

วันที่ลงข่าว : 25/08/2560 11:05:39
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 171 คน