เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 

| ความรู้ภาษีท้องถิ่น | | ชำระภาษีออนไลน์ผ่าน LINE Official Account เทศบาลตำบลปลาโหล |    

 

 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...

 

 

 

ITA เทศบาลตำบลปลาโหล

  ผลคะแนน ITA ปี 2561
  ผลคะแนน ITA ปี 2562
  ผลคะแนน ITA ปี 2563
 ผลคะแนน ITA ปี 2564
  ผลคะแนน ITA ปี 2565
  การเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT
  การเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT
  การเข้าตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
  มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
 
 
 
 
 
 

กลับไปข้างบน

ที่อยู่ :
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
ติดต่อ Webmaster E-mail : tambolplalo@hotmail.com

e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05470603@dla.go.th