รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย สำนักปลัด ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านดงคำโพธิ์ เพื่อบริการประชาชนในกรณีไม่สามารถขอรับบริการของเทศบาลได้ และทราบถึงปัญหาต่างๆของประชาชน และเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายหรือโครงการเร่งด่วนของทางราชการเพื่อตอบสนองนโยบายทางราชการที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับหน่วยงานของอำเภอภูมิ อาทิเช่น สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ ในการช่วยเหลือบริการประชาชน  ในการนี้ท่านบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 31/08/2560 15:33:36
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 210 คน