รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กและเยาวชน

วันที่ 18 กันยายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2560 ณ มัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลปลาโหลไม่มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้

วันที่ลงข่าว : 21/09/2560 16:19:40
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 205 คน