รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร ( โรงเรียนผู้สูงอายุ )

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร ( โรงเรียนผู้สูงอายุ ) โดยมีวึตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ และเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

วันที่ลงข่าว : 07/12/2560 15:24:07
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 167 คน