รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» จัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านพังฮอ และศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม

วันที่ลงข่าว : 16/02/2559 15:43:58
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 233 คน