รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง 2. เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัยตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง และ 3. เพื่อให้เด็กมีความสามัคคี และร่วมกิจกรรมกับคนอื่นได้ ในการนี้ท่านบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน และคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 22/01/2561 16:24:38
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 176 คน