รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» จัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน วัดศรีมณีวรรณ บ้านดอนยานาง และศาลาประชาคมบ้านงิ้ว

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดศรีมณีวรรณ บ้านดอนยานาง และศาลาประชาคมบ้านงิ้ว

วันที่ลงข่าว : 17/02/2559 16:27:23
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 231 คน