รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล ซึ่งการก่อสร้่างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป ดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 25% แล้ว

วันที่ลงข่าว : 16/02/2561 10:28:17
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 201 คน


* ไม่มีภาพ *