รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล ซึ่งการปรับปรุงถนนดินลุกรัง ดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 50% แล้ว

วันที่ลงข่าว : 16/02/2561 10:33:56
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 190 คน