รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล

วันที่ลงข่าว : 16/02/2561 10:35:27
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 179 คน