รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» รก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมูที่ 8 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมูที่ 8 ตำบลปลาโหล ซึ่งกำลังนี้ดำเนินการตอกเสาเข็มระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมูที่ 8

วันที่ลงข่าว : 23/02/2561 11:10:56
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 188 คน