รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล หมู่ที่ 10

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการดำเนินงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล หมู่ที่ 10

วันที่ลงข่าว : 23/02/2561 11:13:27
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 204 คน