รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทำไม้กวาด) ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตบ หมู่ที่ 16

ในวันที่ 23 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทำไม้กวาด) ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตบ หมู่ที่ 16

วันที่ลงข่าว : 23/02/2561 11:34:09
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 189 คน