รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเงินของกองในหน่วยงานเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ นางสาวรัตน์ธุวรรณ นำสุย หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม และนาง นางรักคณา อินธิดา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ ศููนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ลงข่าว : 27/02/2561 16:09:26
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 176 คน