รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการเด็กและเยาวชนไทยใส่ใจวินัยจราจร (ภาคปฏิบัติ)

ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับบ้านพักเด็กครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการเด็กและเยาวชนไทยใส่ใจวินัยจราจร (ภาคปฏิบัติ) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาพังโคน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปปฏิบัติขณะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนอีกทั้งเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กและเยาวชน

วันที่ลงข่าว : 02/03/2561 15:12:59
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 192 คน