รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» วันที่ 6 มีนาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการสาธารสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

วันที่ 6 มีนาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการสาธารสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

วันที่ลงข่าว : 08/03/2561 16:03:14
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 184 คน