รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 40% แล้ว

ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 40% แล้ว

วันที่ลงข่าว : 27/03/2561 16:35:27
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 215 คน