รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ท่านประทิม โกษาแสง นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด และท่านคำเขื่องร่ม เกษร่ม นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน 
การแข่งขันกีฬา มี 2 ประเภท คือ
1. ประเภทกีฬาหลัก
1.1 กีฬาฟุตบอกลชาย 7 คน
1.2 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง 
1.3 กีฬาเซปักตะกร้อชาย
1.4 กีฬาเปตอง
2. ประเภทกีฬาพื้นบ้าน
2.1 ปิดตาตีปิ๊บ
2.2 พายเรือบก
2.3 ตีวงล้อ

วันที่ลงข่าว : 25/03/2559 16:15:37
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 220 คน