รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2561 - 1 เมษายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561

ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2561 - 1 เมษายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสามัคคี และมีน้ำใจ เป็นนักกีฬา 3. เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การจัดโครงการในครั้งนี้มีเป้าหมาย เป็นประชาชน เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหลทั้ง 16 หมู่บ้าน โดยมีกีฬาที่ทำการการแข่งขันดังนี้ 1 ประเภทกีฬาหลัก ได้แก่ - กีฬาฟุตบอบลชาย - กีฬาวอลเลย์บอลหญิง - กีฬาเชปักตะกร้อชาย - กีฬาเปตอง (ชายคู่ - หญิงคู่) 2. ประเภทกีฬาพื้นบ้าน - วิ่งสามัคคีสามขา - กินวิบาก - พายเรือบก ในการนี้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน และคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2561

วันที่ลงข่าว : 02/04/2561 11:10:32
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 172 คน