รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» วันที่ 10 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 10 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับผู้สูงอายุ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปลาโหล ในการนายบรรลือ สัมฤทธิ์จิตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 11/04/2561 16:03:08
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 346 คน