รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

 

วันที่ลงข่าว : 18/04/2561 14:59:28
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 319 คน


* ไม่มีภาพ *