รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2561 ณ ศาลาประชาคม บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

วันที่ลงข่าว : 31/08/2561 11:52:42
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 327 คน