รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการส่งเสริมพัฒนา IQ และ EQ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี

นที่ 31 สิงหาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนา IQ และ EQ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงคำโพธิ์ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ท่านรองวิชัย ศรีโคตร ประธานเปิดการอบรม

วันที่ลงข่าว : 31/08/2561 11:58:37
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 163 คน