รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O NET ประจำปี 2561

ในวันที่ 13-14 กันยายน 2561 กองการศึกษาเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O NET ประจำปี 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในทุกกลุ่มสาระการเรียน
2. เพื่อยกระดับผลการประเมิน N T ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3
3. เพื่อยกระดับผลการประเมิน O NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 18/09/2561 10:30:30
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 180 คน