รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transpareency Assessment (EIT)

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่เข้ามารับบริการหรือติดต่องานราชการกับเทศบาลตำบลปลาโหล เชิญเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลปลาโหล ตามโครงการกำกับติดตามและพัฒนามาตรฐานเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transpareency Assessment (EIT)
ที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/i7nf6f หรือ เข้า QR COde ตามภาพ

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

วันที่ลงข่าว : 09/11/2561 12:50:30
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 197 คน


* ไม่มีภาพ *