รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 140,000 บาท

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 140,000 บาท

วันที่ลงข่าว : 17/12/2561 15:04:09
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 144 คน