รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการก่อสร้างเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 273,000 บาท

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 273,000 บาท โดยมีความก้าวหน้าโครงการ 90 % แล้ว

วันที่ลงข่าว : 24/12/2561 15:37:12
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 161 คน