รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการผลิตด้านเกษตรหรือด้านอื่นๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการผลิตด้านเกษตรหรือด้านอื่นๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 บริเวณ หนองกว้างน้อย บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

วันที่ลงข่าว : 30/06/2559 15:03:31
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 229 คน