รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» วันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 การจัดโครงการในครังนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง
2. เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัยตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง
3. เพื่อให้เด็กมีความสามัคคี และร่วมกิจกรรมกับคนอื่นได้
ในการนี้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 23/01/2562 15:56:46
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 371 คน