รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» เทศบาลตำบลปลาโหล. ดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2662 ยุทธการทุบหม้อข้าวเข้าตี คืนชุมชนดีให้แผ่นดิน (วันที่ 2)

วันที่ 17 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล. ดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2662 ยุทธการทุบหม้อข้าวเข้าตี คืนชุมชนดีให้แผ่นดิน (วันที่ 2) ร่วมกับ คณะวิทยากรอำเภอวาริชภูมิ และฝ่ายปกครอง บริเวณบ้านไฮ่ หมู่ที่ 5. ตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ผู้เข้าร่วม 145 คน

วันที่ลงข่าว : 23/01/2562 16:04:36
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 323 คน