รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง

วันที่ 18 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท

วันที่ลงข่าว : 23/01/2562 16:06:22
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 397 คน