รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

วันที่ 20 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการ และมีความก้าวโครงการ 50 % แล้ว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท

วันที่ลงข่าว : 23/01/2562 16:11:21
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 175 คน