รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 และเก็บขยะถุงพลาสติก 2 ข้างทางถนนในเขตตำบลปลาโหล

วันที่ลงข่าว : 05/03/2562 14:13:32
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 128 คน