รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และเพื่อให้เด็กให้รู้จักกฎกติกา การรู้แพ้ การรู้ชนะ การรู้อภัย การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

วันที่ลงข่าว : 05/03/2562 14:16:23
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 148 คน