รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น(โครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาด) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น(โครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาด) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ในวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจเพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป

วันที่ลงข่าว : 05/03/2562 14:18:55
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 147 คน